• slide34
  • slide11
Today's Message

Ang Tagapagtatag ng Baha’i Faith na si Baha’u’llah (1817-92) ay nagsabi na sa buong kasaysayan, ipinahayag ng Diyos ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagdating ng mga banal na Kahayagan, na ang mga katuruan ay gumagabay at nagtuturo sa atin at nagkakaloob ng saligan patungo sa pagsulong ng lipunan ng mga tao.

Si Baha’u'llah at ang Kanyang Kasunduan


Meilleur casino en ligne Afrique du Sud 2020 – Meilleurs casinos en ligne SA

Es werden verschiedene Arten von Pokerspielen und Turnieren unterstützt. Tables, téléviseurs, 7 tables. Notre mission est de fournir une technologie de pointe qui assure le succès de tout projet iGaming.


Houston Federal Credit Union

As opposed to borrowing in a single swelling amount like a conventional house equity loan, you can make use of your line of credit it– to pay for anything you

Sa kalagitnaan ng ika-labing siyam na siglo, inatasan ng Diyos si Baha’u’llah, na ang kahulugan ay “Luwalhati ng Diyos”, na dalhin ang karugtong ng pahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Sa loob ng 4 na dekada, dumaloy sa kanyang pluma ang libo-libong mga taludtod, mga liham at mga aklat, sa kanyang mga kasulatan, binanghay niya ang balangkas ng pag-unlad ng pandaigdigang kabihasnan na tumutugon sa espiritwal na bahagi at sa kahulugan ng buhay ng tao.

Ang mga Baha’i sa Pilipinas


Meilleur casino en ligne Afrique du Sud 2020 – Meilleurs casinos en ligne SA

Es werden verschiedene Arten von Pokerspielen und Turnieren unterstützt. Tables, téléviseurs, 7 tables. Notre mission est de fournir une technologie de pointe qui assure le succès de tout projet iGaming.

Ang konsepto ng training institute ay sinimulan ng Universal House of Justice noong kalagitnaan ng 1990s. Ang layunin ay upang tumulong sa indibiduwal na palalimin ang kanilang pang-unawa sa mga katuruang Baha’i, at magkamit ng espirituwal na mga kabatiran at praktikal na kasanayan na kakailanganin sa pagsasagawa ng gawain sa pamayanan.