Si ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921)

 

Sa Kanyang Habilin, itinalaga ni Bahá’u’lláh ang Kanyang pinakamatandang anak na lalaki, si ‘Abdu’l-Bahá, na siyang awtorisadong tagapagpaliwanag ng ​​Kanyang mga turo at Tagapauna (Head) ng Pananampalataya..

 Sa buong Silangan at Kanluran, si ‘Abdu’l-Bahá ay naging kilala bilang isang ambassador ng kapayapaan, isang huwarang tao, at ang nangungunang exponent ng isang bagong Pananampalataya.