Si Bahá’u’lláh – ang “Luwalhati ng Diyos” – ay ang Ipinangakong Isa na inihula sa pamamagitan ng Báb at ng lahat ng mga Banal na Mensahero ng nakaraan.

Inihatid ni Bahá’u’lláh ang isang bagong Rebelasyon mula sa Diyos sa sangkatauhan. Libu-libong mga bersikulo, mga titik at mga aklat ang dumaloy mula sa Kanyang mga panulat. Sa Kanyang mga Kasulatan, Siya ay gumawa ng isang balangkas  para sa pagbuo ng isang pandaigdigang sibilisasyon na isinasaalang-alang ang parehong espirituwal at materyal na dimensyon ng buhay ng tao. Para dito, Siya ay nagtiis sa 40 taon ng pagkabilanggo, labis na pagpapahirap at pagpapatapon.