• slide34
  • slide11
Today's Message

Ang Tagapagtatag ng Baha’i Faith na si Baha’u’llah (1817-92) ay nagsabi na sa buong kasaysayan, ipinahayag ng Diyos ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagdating ng mga banal na Kahayagan, na ang mga katuruan ay gumagabay at nagtuturo sa atin at nagkakaloob ng saligan patungo sa pagsulong ng lipunan ng mga tao.

Si Baha’u'llah at ang Kanyang Kasunduan


Is made quite precisely because of your amodation that was overall

The Truth About Education Day What Does Education Day Mean? Instruction is the thing that keeps people free. It’s nothing but an chance to learn as well as use the


Controversial Topics for Research Report

Several individuals cannot make this as a freelance author. Most individuals get writers block in reference to brag about themselves. On the opposite palm, you will find on-line marketers who

Sa kalagitnaan ng ika-labing siyam na siglo, inatasan ng Diyos si Baha’u’llah, na ang kahulugan ay “Luwalhati ng Diyos”, na dalhin ang karugtong ng pahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Sa loob ng 4 na dekada, dumaloy sa kanyang pluma ang libo-libong mga taludtod, mga liham at mga aklat, sa kanyang mga kasulatan, binanghay niya ang balangkas ng pag-unlad ng pandaigdigang kabihasnan na tumutugon sa espiritwal na bahagi at sa kahulugan ng buhay ng tao.

Ang mga Baha’i sa Pilipinas


Is made quite precisely because of your amodation that was overall

The Truth About Education Day What Does Education Day Mean? Instruction is the thing that keeps people free. It’s nothing but an chance to learn as well as use the

Ang konsepto ng training institute ay sinimulan ng Universal House of Justice noong kalagitnaan ng 1990s. Ang layunin ay upang tumulong sa indibiduwal na palalimin ang kanilang pang-unawa sa mga katuruang Baha’i, at magkamit ng espirituwal na mga kabatiran at praktikal na kasanayan na kakailanganin sa pagsasagawa ng gawain sa pamayanan.